heyvərəlik

heyvərəlik
is.
1. Qanmazlıq, kobudluq, tərbiyəsizlik, zırramalıq; sözünü, hərəkətini bilməmə; boşboğazlıq. Bir bölük boşboğazıq, heyvərəlik adətimiz; Doludur lənət ilə, qeybət ilə söhbətimiz. M. Ə. S.. <Sədr> bunun səbəbini Canının heyvərəliyində, boşboğazlığında görürdü. Ə. Ə..
2. Avaralıq, veyillik; heç bir işlə məşğul olmama. Heyvərəlik etmək.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • hərzəlik — is. Boşboğazlıq, naqqallıq, zəvzəklik; həyasızlıq, sırtıqlıq, ədəbsizlik, utanmazlıq, ağzıyavalıq, ağzıpərtövlük. Hərzəlik etmək – hərzə hərzə danışmaq, ədəbsiz danışmaq, yava yava sözlər danışmaq, heyvərə sözlər demək, ağzına gələni danışmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yavalıq — is. Pislik, heyvərəlik, ədəbsizlik. <Sirat> bəyin ağzının yavalığına bələd idi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəvzək — sif. Çoxdanışan, naqqal, boşboğaz, lağlağı. Zəvzək adam. // İs. mənasında. <Aslan bəy:> Yox, <doktor> hələ gəlməmiş, . . o da hər zəvzək ilə vaxt keçirir. A. Ş.. Bu inamla yaşamışam; Bizim kimi zəvzəklərin; İgidliyi dözüm olsun;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”